Vogelvereniging Fauna
- Bestuur
- Wat doet V.V. Fauna?
- Waarom lid worden?
- Contributie
- Lid worden?
- Contact
Clubblad
- Ledenvergadering
- Een lid uitgelicht
- Ringen
- Vraag & Aanbod
- Algemene mededelingen
Activiteiten
- Grote Vogelmarkt
- Kleine Vogelmarkt
- Tentoonstelling
- Jaar Agenda
Specifieke Informatie
- Vogels
- Voeding
- Ziekten
Links
- Bond & Verenigingen
- Speciaalclubs
- Diversen

LAATSTE UPDATE: 03-01-2005


Kwartels algemeen


Bron: http://www.patrikwa.nl/

Vogel liefhebbers die over een beperkte ruimte beschikken, is het houden van kwartels aan te bevelen.
De groep kwartels bestaat uit zeer veel ondersoorten en er is altijd wel een geschikt soort te vinden om te fokken. Er komen naast de vele verschillende soorten ook nog eens een groot aantal kleurmutaties voor, o.a. de Japanse - en Chinese dwerg en de virginische boomkwartels staan hierom bekend.


Leefwijze van de kwartel:
Kwartels behoren tot de kleinste siervogelsoorten de Chinese dwergkwartel is in dit soort de kleinste met slechts 12 cm lengte. In alle wereld delen komen kwartels voor maar een grote verscheidenheid aan soorten is wel in Amerika te vinden, vooral in de u.s.a. en midden - Amerika. Niet alle soorten zijn trekvogels; dit geldt hoofdzakelijk voor soorten die in de gematigder streken broeden.
De meeste kwartels zijn bestemd tegen vorst maar de kwartels uit tropische landen moeten in de winterperiode verwarmt worden gehuisvest. Het leefgebied van de kwartel is meestal open tot halfopen dit geld voor zowel in de bossen als voor agrarische gebieden. De kwartel soort kuifkwartel komt ook voor in woestijn en steppegebieden van de u.s.a. De kwartels leven over het algemeen paarsgewijs (koppels) in een volière zijn enkele soorten die met meerdere hennen gehouden kunnen worden, dit komt in het wild zelden tot niet voor.


Fokken & Broeden:
Kwartels zijn op 1 jarige leeftijd al geslachtsrijp, hierna zullen zij zeker overgaan tot eiafzetting. Het nest van een kwartel bestaat uit een kuiltje gegraven in het zand tussen de vegetatie of onder het struikgewas.
Kwartels zullen het nest bijna niet bekleden met plantaardige materialen, doorgaans leggen kwartels om de dag een ei meestel in de namiddag of in het begin van de avond. Als het legsel compleet is ( kan per soort verschillen) gaat de hen tot broeden over. De broedtijd van de kwartel kan variëren tussen de 16 en 25 dagen (afhankelijk van het soort kwartel). Niet bij alle soorten blijft het haantje in de buurt dit heeft tot gevolg dat de hen de gehele legperiode de broedzorg op zich neemt.
Na de opfok periode als de kuikens volwassen zijn meestal rond de herfst gaan de kwartels groepen vormen die uit meerdere families bestaan. Deze groepen zullen tot aan het volgende broedperiode bij elkaar blijven. Als u over goede nakomelingen wilt beschikken is het zaak om met onverwante en vitale oudervogels te fokken.
Vogels die een onderontwikkeld lichaam hebben dien je van verdere fok uit te sluiten, dit zijn ook meestal te laat in het seizoen gefokte dieren, of nakomelingen van te veel verwante vogels. De meeste kwartels worden kunstmatig uitgebroed en natuurbroed komt ook nog maar weinig voor bij de kwartels. Als u over een rustige volière beschikt die voldoende beschutting biedt wil het nog wel een enkele keer voorkomen dat de kwartel zelf gaat broeden. Of u de haan er dan bij moet laten lopen ligt aan het koppel (paar) u moet de gedragingen vaan de haan in de gaten houden als de haan de kuikens niet accepteert dan dient deze apert te worden gezet.
De opfok periode kan variëren van 6 weken tot 4 maanden voordat deze kuikens volwassen zijn. Als u snelle groeiers heeft dan gaat zij ook nog tot leggen over. De leeftijd van een kwartel ligt in een volière tot 5 jaar maar er zijn ook kwartels die in een volière een leeftijd hebben bereikt van een jaar of 7 dit alles hangt van zeer veel factoren af. Als de eieren in een broedmachine worden uitgebroed dient u de kuikens in een opfokhokje te plaatsen met een warmtelamp. het mooiste is om deze warmtebron door een thermostaat aan te laten sturen om plotselinge veranderingen in temperatuur te kunnen corrigeren, echter als u de kwartels b.v. in een normaal verwarmde schuur opfokt is dit overbodig. Het is niet aan te raden als bodembedekker zand te nemen het risico is groot dat de kuikens dit op pikken en het gevolg kan zijn dat het spijsverteringskanaal van slag raakt. Het dient wel aanbeveling om wat houtmot te gebruiken een aantal lagen keukenrol volstaat ook.


Voeding:
Tijdens de opfokperiode dient u een goed siervogel opfokvoer te geven, dit is in vele fabrikaten en goede samenstellingen te verkrijgen.
Het is belangrijk dat de kuikens iedere dag worden voorzien van vers drinkwater, gebruik hiervoor een laag bakje met een paar stuitertjes er in zodat de kleine kroost niet kan verdrinken. Het is ook mogelijk om van een vogel drinkfles gebruik te maken (met tuit). Het is mogelijk om kuikens van verschillende leeftijd tijdelijk bij elkaar te houden, maar naar enkele weken zullen er verschillen in grote optreden u dient dan de kleine kuikens van de grote te scheiden want de kleine zullen het onderspit delven tegen de grote.


Voeding algemeen:
De geschikte voeding voor een kwartel hangt af van wat de kwartel gewend is. De meeste Kwartels zijn zaadeters, b.v. tortelduivenvoer met wat wildzangzaad en siervogelkorrel. Schotel dit voor in een bakje op deze manier blijft het voer schoon en is er een geringere kans op besmetting. U kunt bepaalde voorkeuren voor makkelijk vast stellen een kwartel zal altijd met het lekkerste beginnen het voer wat overblijft kunnen de andere vogels krijgen die het wel lusten. De kleinste kwartels kunnen met opfokmeel 2 worden bijgevoerd, het is wel aan te bevelen afwisseling in de voeding te brengen, dit geldt voornamelijk voor het groenvoer voor de kwartels een aantal soorten zijn; sla, andijvie, gehakte brandnetel, een stukje bloemkoolblad of vogelmuur fijnsnijden is niet nodig de snavels zijn scherp genoeg, voorkeuren in groenvoer kunnen per soort verschillen. Met name de kuifkwartels zijn echte groenvoer liefhebbers. Het is vanzelfsprekend dat er iedere dag voor vers water wordt gezorgd, de voorkeur gaat uit naar een drinkfles deze blijft schoon en is makkelijk tussen de spijlen van de volière te plaatsen.
In de legperiode is vogelgrit een must voor het verkrijgen van een goede eierschaal, Dit is beslist noodzakelijk als de vogels niet beschikken over een zandbodem. Het kapot pikken van de eieren is te voorkomen door een paar kunsteieren in de volière te plaatsen de kwartels zijn dan aan deze voorwerpen gewend en zullen minder geneigd zijn om het kapot te pikken, dit is vooral bij jonge vogels aan te raden.


Huisvesting:
Voor de kwartels geldt eigenlijk het zelfde als voor alle andere vogels, het verblijf dient tochtvrij te zijn en zeker belangrijk voor kwartels is dat het verblijf droog is. Heeft u te veel vocht dan is de kans op besmettingen groot kwartels zijn vatbaar voor besmettingen.
Een enkel regenbuitje in de zomer doorstaan kwartels wel en het bevordert de verenstructuur, maar zeker in het natte najaar moeten de kwartels in de binnen verblijven gehouden worden. Het is mogelijk om op een halvevierkante meter al een koppeltje Chinese dwergkwartels te houden en de grondkwartels hebben maar een beperkte hoogte nodig tussen de 30 en 40 cm is al voldoende, zorg er wel voor dat het plafond voorzien is van een zacht materiaal de grondkwartels willen nog wel eens de hoogte in gaan en zouden dan hun kop kunnen beschadigen ( noppenfolie of een stukje schuimrubber is volstaat prima). Heeft u een aantal geschakelde hokken dan is het handig om de tussenruimte te voorzien van schuifschoten dit is erg handig bij het schoonmaken van de hokken. U hoeft dan maar een paar te vangen wat een hoop minder stress voor de dieren oplevert.


Overige kwartels:
Voor de kuif en de boomkwartel zijn de hierboven beschreven voorzieningen niet nodig. Deze kwartels verlangen een wat groter en hoger verblijf. Een zitstok en een boomstronkje kan hierin worden geplaatst, dit heeft wel voorkeur deze kwartels zijn namelijk actiever dan de andere soorten. Tevens is het aan te raden om voor een schuilplaats te zorgen dit kan doormiddel van een dakpan die u schuin tegen de volière opzet een stuk regen pijp of een flinke graspol. Als bodem bedekker geven wij de voorkeur aan een droge zand grond het nadeel is dat het nogal kan stuiven, deze kwartels houden wel van een zandbad. Een andere mogelijkheid zijn beukenspaanders, deze werpen maar weinig stof op en de vogels gedijen er goed op, het kan helpen om de beukenspaanders licht te besproeien met vocht om stof te voorkomen, en dit komt tevens hun verenstructuur ten goede de kwartels zullen wat gladder en strakker in de veren komen te zitten.


Bron: http://www.patrikwa.nl/
FaunaHoogeveen.nl © 2003